معادل ترکی و فارسی گیاهان

.
معادل ترکی و فارسی گیاهان (150 گیاه) را تقدیم می‌کنیم:
در بخش اوّل: 50 اصطلاح آورده شده است و دو بخش بعدی را در روزهای آینده منتشر می‌کنیم. ممکن است که نام گیاهان، در مناطقِ مختلف اسامی دیگری داشته باشد. این را در نظر بگیرید.
تنظیم کننده: الماس طبیعت.

1-آت قویروغو، پَرپَرَنگ، پرپه تؤیون، قاتیر قویروغو: دم اسب، بهمن (شال دم)

ادامه مطلب