گل بنفشه

‍ گل بنفشه

طبع گل بنفشه سرد و تر است. خواص آن:

1- عرق ‌آور 2- خلط ‌آور 3- صفرابر

-برای خارش پلک چشم، با جوشانده آن چشمها را بشوئید.

-جهت درمان ورم رحم هر روز یک استکان از جوشانده آن به مدت ۷ روز استفاده شود.

– مالیدن روغن بنفشه بر سینه برای تنگی نفس، رفع سرفه و رفع خشونت سینه مفید است.

ادامه مطلب