چوغان

آشنایی با گیاه چوغان یا چوبک

آشنایی با گیاه چوغان یا چوبک:

چوغان گیاهی علفی است. این گیاه طبیعتی گرم و خشک دارد، و برای درمان سنگ مثانه و سکسکه های طولانی بسیار مفید است. چوغان کلمه‌ای ترکی است و در فارسی آن را «چوبک» نیز می‌گویند.

ادامه مطلب