هر شب شام بخورید

لطفا هر شب شام بخورید!

لطفا هر شب شام بخورید. اگر گرسنه به تختخواب بروید و شام را حذف کنید، چه اتفاقی برای بدنتان می‌افتد؟

🔸وقتی به بهانه کاهش وزن یا حتی چاق‌تر نشدن، شام را از وعده‌های غذایی‌تان حذف میکنید، بدنتان برای روبه‌رو‌شدن با بحرانهای متعددی آماده میشود. این مطلب را بخوانید تا ادعای ما را باور کنید.

ادامه مطلب