ناف گیری

ناف گیری

ناف گیری:

ناف مرکز ثقل بدن است و در دوران جنینی تغذیه از طریق ناف انجام میشود و از ضمائم دستگاه گوارشیث داخلی بوده و از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

کاربرد ناف‌گیری:

  • مشکلات گوارشی
  • مشکلات اندام‌های حرکتی
  • اختلالات اندام‌های جنسی
  • اختلالات متابولیکی
  • اختلالات کلیوی

ادامه مطلب