گیاه آس

گیاه آس

آشنایی با گیاه آس:

گیاه آس یا مورد نام یک سرده از تیره موردیان است. سردهٔ درختچه‌ای همیشه‌سبز یا درختی کوتاه با یک یا دو گونه از موردیان که بومی جنوب اروپا و آفریقای شمالی هستند.

ادامه مطلب