مزاج شناسی

مزاج شناسی

امروزه دانشمندان پی‌برده‌اند که کلیه افعال و اعمال بدن انسان شامل رشد، نمو، بلوغ، بیماری، حالات روحی، پیری و هر اختلال یا اتفاقی که در دوران حیات در اعضا و جوارح بروز پیدا می‌کند، تحت تاثیر اعصاب مرکزی و محیطی از یک سو و غدد داخلی و خارجی از سوی دیگر، می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت که اعصاب و هورمون‌های مختلف با هماهنگی هم کلیه اعمال بدن را کنترل می‌کنند، و احتمالاً این کنترل بلافاصله پس از تشکیل سلولهای اولیه جنینی و یا حداقل از ابتدای حیات جنین شروع می‌شود. همین موضوع در طب سنتی تحت عنوان بررسی و شناخت مزاج‌ها مطرح شده است.

ادامه مطلب