مرزنگوش

مرزنگوش

مرزنگوش (مرزنجوش) را بشناسیم:

 

مرزنگوش گیاهی علفی، یکساله و بعضاً دوساله می‌باشد و جزو گیاهان گلدار دو لپه‌ای بوده و در تیره‌ی نعناعیان دسته‌بندی می‌شود.

ادامه مطلب