مضرات لباس سیاه

مضرات لباس سیاه

سیاهپوش نباشید!!

لباس سیاه و سیاهپوشی باعث به هم خوردن تنظیم هورمونها در خانمها و زایمان‌های سخت و زودرس میشود.

این رنگ جذب کننده مریضی (انرژیهای منفی) و آلودگی و ناراحتیهای روحی و روانی است.

ادامه مطلب