خواص شلغم

خواص شلغم

فواید شلغم:

خواص شلغم آنقدر زیاد است که میتوان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است و اگر مردم میدانستند كه این گیاه چقدر فایده دارد تمام باغچه‌های خانه خود را شلغم میكاشتند و هر روزه از آن استفاده می كردند .

ادامه مطلب