درمان غلبه سودا

درمان خانگی غلبه سودا

درمان خانگی غلبه سودا

اگر شما واطرافیانتان علایم زیر را دارید:

 1-کم خوابی وخواب نامنظم,
2- بی حوصلگی
3- سرمای نسبی بدن,
4- یبوست
5- گرسنگی مکرر،ولی بهمراه اشتهای کاذب
6- تیرگی زیرچشم
7- بالاخص فکروخیال زیادوگوشه گیری ازجمع واندوه و...

شما درگیر بیماری غلبه سوداء شده اید.

ادامه مطلب