میوه خشک شده

رژیم‌داران، مواظب میوه‌ خشک شده باشند

میوه خشک شده یا یخ زده یا طبیعی:

فصل سرما در راه است و طبیعتاً مصرف میوه‌ خشک شده و فریز شده افزایش می‌یابد.

میوه یخ زده

به طور کلی انجماد و فریز در مقایسه با سایر روش‌ها مانند کنسرو کردن و در یخچال نگه داشتن، راه خوبی برای حفظ مواد مغذی است.

ادامه مطلب