بی‌خوابی

راهکارهایی برای بی‌خوابی

راهکارهایی برای بی‌خوابی:

۱-زمان خوابیدن خود را مشخص و منظم کنید: سعی کنید طوری زندگی خود را مدیریت کنید که همیشه در یک زمان معین بخوابید و بیدار شوید. حتی زمانی که خسته هستید یا زمانی که احساس خستگی نمی کنید هم این کار را انجام دهید.

ادامه مطلب