دیابت

دیابت

توصیه‌هایی برای دیابت:

مواد غذایی مفید برای افراد ديابتی:

افرادی كه بيماری ديابت دارند آلبالو را در برنامه غذايی خود قرار دهند و يك ساعت قبل از غذا 50 تا 100 گرم آلبالو ميل كنند.

سعی كنيد هميشه آلو بمكيد، افراط نشود و حدود 5 تا 10 عدد در روز ميل شود.

ادامه مطلب