دمنوش گل گاوزبان

دمنوش گل گاوزبان

دمنوش گل گاو زبان:

دمنوش آن تقویت کننده اعصاب بوده و استرس و دلهره را از بین می برد.
نوشیدن این دمنوش برای برطرف کردن سرماخوردگی و سرفه ناشی از آن موثر است.
نوشیدن این نوشیدنی نفخ معده را برطرف می کند.

ادامه مطلب