پیشنهادهای ویژه در درمان با طب سنتی

پیشنهادهای ویژه در درمان بیماری با طب سنتی

پیشنهادهای ویژه در درمان بیماری با طب سنتی:

1- فشارخون دارد و رماتیسم: هرروزصبح یک حبه سیربجودوبخورد.

2- کبدچرب دارد و رماتیسم: هر روز جوشانده یادمکردۀ برگ یا پوست سبز گردو به مقداریک استکان بخورد.

ادامه مطلب