درد در ناحیه پشت سر

درد در ناحیه پشت سر

علت درد پشت سر چیست؟

سردرد هم می تواند به تنهایی علت اصلی درد بوده و هم علامتی ثانویه­ از مشکلات قسمتی دیگر از بدن باشد. علت به وقوع پیوستن سردرد ها همیشه مشخص نیست و همچنین علت و محل آن می تواند متفاوت باشد. این مقاله به پنج علت از شایعترین علت های درد پشت سر نگاهی داشته است این پنج علت عبارتند از:

ادامه مطلب