آرنیکا

آشنایی با آرنیکا (سوسن کوهی)

خواص آرنیکا (سوسن کوهی):

نام  این گیاه آرنیکا بوده و نامِ علمیِ آن Arnika Montana بوده و به تنباکوی کوهی مشهور بوده و در رده‌بندی، جزوِ همیشه بهاران کوهی دسته‌بندی میشود.

ادامه مطلب