محافظت از ستون فقرات

همه میدانیم تنها چیزی که بدن انسان را سرپا نگه میدارد ستون فقرات است پس با چند رفتار ساده از آن حفاظت کنید تا در تمامی سنین بدن سالمی داشته باشید.