تولید شیر بدون گاو

تولید شیر بدون گاو

تولید شیر بدون گاو

محققان با استفاده از مخمّر و بدون نیاز به دام موفق به تولید شیر و مواد لبنی دیگر شدند. شیر و مواد لبنی تولید شده به این روش دارای همان پروتئین شیر است، ولی توسط مخمّرها تولید می شود و دیگر نیازی به شیر دوشیده شده از دام نیست.

ادامه مطلب