حرکات ورزشی

تعریق در فصول سرد

تعریق بدن در فصول سرد:

همه مردم به اشتباه بر این عقیده هستند که اگر بدن در طی انجام حرکات ورزشی عرق نکند انجام آن حرکات بیهوده است و برای چربی سوزی حتی در هوای گرم لباسهای کلفت و گرمکن به تن می‌کنند و یا چندین بار در ماه به سونا می‌روند.

ادامه مطلب