تشخیص بیماری از وضعیت پاها

بیماری هایی که از وضعیت پاها تشخیص داده می شوند

گرفتگی و اسپاسم پا
این دو حالت می تواند نشانه کم‌آبی و نرسیدن اکسیژن کافی به عضلات یا عدم توازن الکترولیت یا مواد غذایی در بدن باشد.

ادامه مطلب