تخم شربتی

تخم شربتی

تخم شربتی:

مولتی ویتامینی بنام تخم شربتی:

دانه ریحان تنها برای پرورش گیاه ریحان نیست بلکه همانطور که همه ما می دانیم این دانه های پرخاصیت که در ایران به تخم شربتی نیز به شهرت رسیده اند قابل خوردن بوده و برای سلامتی بسیار مفید هستند.

ادامه مطلب