فواید تخم بلدرچین

تخم بلدرچین و یک دنیا فایده:

تخم بلدرچین به علت نداشتن کلسترول ، قابل مصرف برای تمام افرادی است که مصرف تخم مرغ برایشان منع شده است.
اگر به دنبال یک ماده غذایی با ارزش و سالم هستید تخم بلدرچین مصرف کنید.

ادامه مطلب