انیسون (Pimpinella anisum)

انیسون

میوه‌های خشک گیاه انگلی از خانواده چتربان است. گیاهی است با ساقه‌هایی به طول بیش از 70 سانتی‌متر، بسیار معطر، منشعب، یکساله، پوشیده از موهای نرم بسیار کوتاه برگ‌های به شکل کلیوی یا تخم‌مرغی با حاشیه دندانه‌دار، گلها سفید و در هر چترک حدود ده گل دیده میشود. میوه آن به طول 3 تا 5 میلی‌متر دارای موهای کوتاه چسبیده به سطح آن میباشد.

ادامه مطلب