بخش سوم از اسامی ترکی و فارسی گیاهان

 

.
بخش سوّم از اسامی 150 گیاه:
تنظیم کننده: شرکت الماس طبیعت
ممکن است که گیاهان، در مناطق مختلف آذربایجان، اسامی دیگری را دارا باشند.

101- قاپاقلی­جا، یارغان اوتو، قوش تره‌سی، خوروز داششاغی: قدومه.

ادامه مطلب

اسامی ترکی و فارسی گیاهان

.
بخش دوّم از اسامی 150 گیاه به ترکی و فارسی:
تنظیم کننده: شرکت الماس طبیعت
ممکن است که گیاهان، در مناطق مختلف آذربایجان، اسامی دیگری را دارا باشند. ما بخش دوم از اسامی ترکی و فارسی گیاهان را تقدیم میکنیم. امیدواریم که سودمند باشد.

ادامه مطلب