بادکش

بادکش:

بادکش درمانی و کوزه اندازی از گذشته‌های دور در درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار میگرفته و میتوان گفت پایه و اساس درمان در طب سنتی است.

این در واقع یک درمان باستانی است که از هزار سال پیش وجود داشته و در حال حاضر در تمام نقاط جهان این روش را به عنوان یکی از روشهای طبیعی در برخورد با برخی از مشکلات پزشکی می‌شناسند. حتی اکنون کلینیک بیمارستان‌هایی وجود دارد که این خدمات را بیشتر از یک درمان ساده میدانند.

ادامه مطلب