بابونه

بابونه گیاهی است دائمی و کوچک به ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر دارای بوئی معطر که در چمنزارها و اراضی شنی می روید . ساقه آن برنگ سبز مایل به سفید ، برگهای آن کوچک متناوب و دارای بریدگیهای باریک و نامنظم و پوشیده از کرک است .

ادامه مطلب

انیسون (Pimpinella anisum)

انیسون

میوه‌های خشک گیاه انگلی از خانواده چتربان است. گیاهی است با ساقه‌هایی به طول بیش از 70 سانتی‌متر، بسیار معطر، منشعب، یکساله، پوشیده از موهای نرم بسیار کوتاه برگ‌های به شکل کلیوی یا تخم‌مرغی با حاشیه دندانه‌دار، گلها سفید و در هر چترک حدود ده گل دیده میشود. میوه آن به طول 3 تا 5 میلی‌متر دارای موهای کوتاه چسبیده به سطح آن میباشد.

ادامه مطلب