زوفا

زوفا

زوفا دو جنس است خشك و تر خشك از او جنسى است از سعتر، و او گرم و خشك است اندر درجه‏ى سيم، لطيف است، ربو و سعال را كه از رطوبت باشد سود كند، چون بپزند با شير و آب و بدو غرغره كنند درد دندان را سود كند، و او اسهال بلغم آرد، و كرم را ببارد، و بهمان كه درد دندان را گفتيم بهمان خناقى را كه از رطوبت بود منفعت دارد، و چون بپزند به آب و گوش ببخار وى فراز دارند باد و بانگهايى كه اندر گوش بود بنشاند و سعال مزمن كهن ببرد، و اما زوفاى تر آن پشم بود كه بكون گوسپند باز بود بناحيت ارمينيه، و اين گرم و خشك است اندر درجه‏ى سيم، آماسهاى سخت را نرم كند، خاصه آنكه در نواحى مثانه و رحم بود، و سختى سپرز را نيك بود و جگر را و چون با انجير بپزند و بر شكم طلا كنند، و نيز صاحب استسقا منفعتى يابد از وى عظيم. (از کتاب الأبنية عن حقائق الأدوية ص : 172).

ادامه مطلب

سرکه انگبین نعنایی

طرز تهیه سرکه انگبین

طرز تهیه سرکه انگبین (سرکنگبین)

طرز تهیه سرکه انگبین بدینگونه است که از ترکیب ۲ واحد عسل + ۲ واحد عرق نعنا + ۱ واحد سرکه انگور یا سیب طبیعی تولید می شود.

۲ واحد عرق نعناع + ۱ واحد سرکه انگور یا سیب طبیعی را در ظرفی ریخته و بگذارید کمی داغ شود یا به جوش آید تا سرکه و نعناع خوب ممزوج و مخلوط شود پس از ولرم شدن ۲ واحد عسل اظافه کنید و مجدداً خوب هم بزنید تا قوام یک نواختی به دست آید.

ادامه مطلب

آووکادو

گیاه آووکادو

گیاه آووکادو یا گلابی تمساح یا خوجدیس با نام علمی Persea americana نام درخت و میوه‌ای است که در مناطق گرمسیری و مناطقی با اقلیم مدیترانه‌ای می‌روید و میوه‌ای گوشتی و سبز و برّاق با هسته‌ای درشت دارد. تکثیر این گیاه معمولاً از طریق پیوند زدن انجام شده و این کار باعث بهبود کیفیت و افزایش محصول این درخت می‌شود. در سال ۲۰۱۷ کشور مکزیک ۳۴ درصد مجموع تولید جهانی آووکادو را در اختیار داشته‌است. پس از مکزیک کشورهای دومنیکن، اندونزی، کلمبیا، پرو و آمریکا بزرگترین تولید کنندگان آووکادو هستند.

ادامه مطلب

آمله

گیاه آمله

آشنایی با گیاه آمله:

مرحوم دهخدا در توضیح آمله می‌نویسد: آملج. نام درختی هندی که ثمرهٔ آن را نیز آمله گویند. طعم آن ترش و عفص و نازک چون آلوگوجه ببزرگی گردکانی و خردتر درخت آن ببالای گردکان. برگ آن ریزه و انبوه از دو سوی شاخ بقدر شبری رسته گاهی بدو شاخه و گاهی بسه شاخه و چوب آن از چنار سختتر بود: و اندر میان رامیان و جالهندر [هندوستان] پنج روزه راه است و همهٔ راه درختان هلیله و بلیله و آمله و داروهاست که بهمهٔ جهان ببرند. (حدودالعالم).

آملهٔ پرورده؛ آملهٔ مربّابشکر یا عسل.

ادامه مطلب

پاغازه قاز آیاغی آطریلال

گیاه قاز آیاغی و یا آطریلال:

قاز آیاغی و یا آطریلال:

مرحوم دهخدا در ذیل لغت آطریلال این ایضاحات را آورده است: دوایی است که تخمش نافع برص است. لفظ مذکور مفرس از زبان بربری است و در عربی حشیشه‌البرص نامیده میشود (فرهنگ نظام) رجل الغراب. قاز آیاغی. آطریلال. (ناظم الاطباء) و در ذیل آطریلال آرد: مأخوذ از یونانی، گیاهی معمول در طب که قازی آغی (قاز یاغی) گویند، یعنی پنجه‌ی غاز، چه نورسته‌ی این گیاه شبیه به پنجه‌ی غاز است و یکی از اجزای سیزی صحرایی میباشد و چون از نورسته ٔ قازیاغی و گندنا، پلو سازند غذای بسیار نیکو و گوارایی حاصل میشود و نیز آش ماست قازیاغی از آش های بسیار لذیذ است . (ناظم الاطباء).

ادامه مطلب

گیاه آس

گیاه آس

آشنایی با گیاه آس:

گیاه آس یا مورد نام یک سرده از تیره موردیان است. سردهٔ درختچه‌ای همیشه‌سبز یا درختی کوتاه با یک یا دو گونه از موردیان که بومی جنوب اروپا و آفریقای شمالی هستند.

ادامه مطلب

چوغان

آشنایی با گیاه چوغان یا چوبک

آشنایی با گیاه چوغان یا چوبک:

چوغان گیاهی علفی است. این گیاه طبیعتی گرم و خشک دارد، و برای درمان سنگ مثانه و سکسکه های طولانی بسیار مفید است. چوغان کلمه‌ای ترکی است و در فارسی آن را «چوبک» نیز می‌گویند.

ادامه مطلب