سلامتی

نسخه حکیم برای بیماری احتباس ادرار

حبس البول

نسخه حکیم (میرحسین عطار یزدی) برای بیماری حبس البول یا احتباس ادرار یا شاش‌بند:

ادرار نكردن، دستگاه بدن را مسموم مىسازد، در چنين مواردى بايد سه يا چهار قاشق قهوه خورى پياز رنده شده را روى نان و مربا ريخت و خورد و يا آن را با سوپ شير و يا سوپ سبزى مصرف نمود.
جوشانده برگ زغال اخته فرنگى به مقدار سى گرم در يك ليتر آب براى بچه‌هايى كه ادرار خود را نمىتوانند نگه دارند و پى در پى مىشاشند توصيه شده است.
با بادام شيرين شربتى بنام (شربت بادام) تهيه مىكنند كه در مورد التهاب و تورم اعضاء تناسلى و ادرار مفيد است. اين شربت خنك و مسكن مىباشد و براى تهيه آن بايد اينطور عمل كرد:
يك كيلو گرم بادام را بايد پوست كند و آن را در هاونى كه كمى آب دارد كوبيد تخميرى بدست آيد. اين خمير را در يك ليتر آب و پانصد گرم شكر حل كرده بعد آن را در صافى با فشار صاف كرده و هفتصد گرم قند و دويست و پنجاه گرم عرق بهار نارنج را به آن اضافه مى نمائيم شربت حاضر است.
اگر شيره تخم كدو را در شير يا آب بپزيد، درد ورم مجارى ادرار را بر طرف مىكند.
با بادام شيرين، شير بادام را تهيه مى كنند كه مصرف آن براى درمان مجارى ادرار توصيه مىشود. پنجاه گرم بادام شيرين و پنجاه گرم شكر يا عسل و يك ليتر آب لازم است. بادامها را در آب نيم گرم بخيسانيد و پوست بكنيد و آن را در هاونى كه كمى آب سرد در آن ريخته‌ايد بكوبيد تا خميرى به دست آيد. بعد اين خمير را با آبى كه مانده است مخلوط و حل كنيد. شكر يا عسل را در آن بريزيد و خوب هم بزنيد تا حل شود و بعد آن را از صافى نازكى رد كنيد. دستور ديگر براى تهيه شير بادام اين است كه دوازده بادام را كه با پوست آن شكسته‌اند دوازده دقيقه در نيم ليتر شير بجوشانند و بعد آن را از صافى نازكى رد كنند.
حبس البول (شاش بند) وقتى حبس البول پيش مىآيد و درد آن احساس مىگردد بايد مخلوط نيم ليتر آب شاهى را با روغن بادام شيرين يا روغن زيتون مصرف كنند.
ريشه رازيانه هر قدر تازه باشد و مصرف شود ادرار آورى قوى است و به كسانى كه قطره قطره ادرار مى كنند مصرف آن را تجويز مى نمايند.
در حبس البول جوشانده آن را به مقدار 35 گرم در مقابل يك ليتر آب مصرف مينمايند.
ريشه بيد گياه ادرار آور است و براى حبس البول مصرف مىشود. جوشانده 10 تا 25 گرم در يك ليتر آب را به اضافه همين مقدار شيرين بيان به بيمار بدهيد به اين جوشانده ريشه توت فرنگى و دندان شير هم مىتوانيد اضافه كنيد.
جوشانده كاكل ذرت در رفع رسوبات ادرارى اثر دارد. افرادى كه مبتلا به حبس البول هستند با مصرف طولانى كاكل ذرت درمان مى يابند. 5 تا 10 گرم شيره مايع كاكل ذرت را در 98 گرم شربت ساده مخلوط كرده روزى 30 تا 80 گرم آن را مصرف كنيد.
كسانى كه مبتلا به حبس البول شده اند بايد پنجاه گرم گوشت ميوه گل نسترن را تازه يا خشك در يك ليتر آب جوش دوازده دقيقه دم كنند. بعد آن را صاف كنند و هر قدر ميل داشته باشند در آن شكر بريزند و هر روز سه فنجان از آن را بنوشند. اگر قبل از غدا بنوشند بهتر خواهد بود.
مرباى گل نسترن هم مدر است.
براى تهيه مرباى ميوه گل نسترن بايد قبل از اينكه كاملا برسد، آن را چيد و از وسط دوتا كرد و داخل آن را در آورد و از آن مربا درست كرد.
پنجاه گرم ريشه مارچوبه را در يك ليتر آب، پنج دقيقه بجوشانيد و هر روز پنج فنجان ناشتا از اين جوشانده را بخوريد. اين جوشانده ادرار آور است و در تمام مواردى كه احتياج بجوشانده مدرى هست آن را تجويز مىكنند. فقط بايد مجارى ادرار مجروح نباشد كه مضر واقع مىگردد.
اين جوشانده به ادرار بوى بدى مىدهد كه براى جلوگيرى از آن بايد در ظرف ادرار يك مشت نمك طعام و يا كمى آب اكسيژنه ريخت.
بيمارانى كه مجارى ادرار شان مجروح است و نمىتوانند اين جوشانده را مصرف كنند، جوشاندهء ” پنج ريشه ” را مصرف مىكنند. اين جوشانده را به مقدار مساوى از ريشه خشك مارچوبه، رازيانه، راج و كرفس مخلوط مىكنند و مقدار آن نيم مشت از ريشه‌هاى خشك اين گياهان براى يك ليوان آب است كه هر روز ناشتا بايد سه فنجان از آن را خورد و براى تهيهء آن هم بايد پنج دقيقه آن را جوشانيد.
موقع شام اگر يك گلابى را با پوست بخوريد در شب ادرار شما زياد خواهد شد و به اين ترتيب گلابى بعد از غذا ميوه ادرار آور مفيدى است.
پوست دو گلابى را مدت يك ربع ساعت دم كنيد و بخوريد، همان خواص خود گلابى را در ازدياد ادرار خواهد داشت.
جوشاندهء برگ درخت آلو ادرار آور است.
برگهاى خشك درخت آلو را به شكل جوشانده مصرف مى كنند و براى تهيهء جوشاندهء آن بايد بيست و پنج گرم تا سى گرم برگ خشك درخت آلو را در يك ليتر آب يا شير بجوشانند.
تخم شلغم را اگر بكوبند و به مقدار شش گرم در دمكردهء برگ تيول مصرف كنند ترشح و ادرار را تحريك مىكند.
برگهاى جوان شلغم خاصيت ادرار آور دارد.
جوشانده سه قاشق سوپخورى تخم كتان در يك ليتر آب براى بيمارى حبس البول مفيد است.
براى رفع حبس البول بايد در يك ديزى سفالى با آتش ملايمى 6 عدد تره فرنگى با روغن زيتون پخت و وقتى خوب پخته شدند تا داغ است آن را روى پائين شكم گذاشت. بيمار مبتلا به حبس البول فورا ادرار خواهد كرد و به ندرت لازم مىشود كه اين عمل را تكرار و تجديد كنند.
توت فرنگى ادرار آور است.
جوشانده ريشه‌هاى تازه جعفرى به مقدار 100 گرم در يك ليتر آب ادرار آور است.
ميوه آناناس ادرار را زياد مىكند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *